થોડું ડ્રગ્સ-ગાંજો રાખશો તો ગુનો નહીં- ઓછી માત્રામાં ડ્રગ્સ રાખવું ગુનો નહીં , સરકાર સંસદમાં બિલ રજૂ કરશે, આર્યન કેસ બાદ ઉઠી હતી માંગ ?

થોડું ડ્રગ્સ-ગાંજો રાખશો તો ગુનો નહીં- ઓછી માત્રામાં ડ્રગ્સ રાખવું ગુનો નહીં , સરકાર સંસદમાં બિલ રજૂ કરશે, આર્યન કેસ બાદ ઉઠી હતી માંગ ?

Share with:


કેન્દ્ર સરકાર સંસદના શિયાળા સત્રમાં નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ બિલ 2021 રજૂ કરી શકે છે. આ બિલ રજૂ થયા પછી ગાંજો, ભાંગ સહિત નશીલા પદાર્થો મળવા ગુનો નહીં મનાય. બેઠકમાં નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યૂરો ઉપરાંત અનેક મંત્રાલયના અધિકારી સામેલ થશે. 1985ના કાયદાની કલમ 15,17,18, 20, 21 અને 22માં સંશોધન કરાશે. ગાંજો, ભાંગ સહિત નશીલા પદાર્થો મળવા ગુનો નહીં મનાય. 

નાર્કો એક્ટમાં ફેરફાર થશે તો શું થશે?

સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નાર્કો બિલમાં વ્યક્તિના કબજા, ખાનગી વપરાશ અને ડ્રગ્સના વેચાણ વચ્ચે તફાવત કરવામાં આવશે. આમાં વેચાણ કરવું એ ગુનો ગણવામાં આવશે, પરંતુ ખૂબ ઓછી માત્રામાં અને વ્યક્તિગત વપરાશને ગુનાના દાયરામાં બહાર કાઢવામાં આવશે. આરોગ્ય મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “દવાઓની ગુનાખોરી એ તર્કસંગત દવા નીતિ તરફ આગળ વધવાનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે જે વિજ્ઞાન અને જાહેર આરોગ્યને સજા અને જેલની સજા પહેલાં મૂકે છે.”

Share with:


News