Share with:


ગુજરાત : – સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી ને લઇ આજે કોંગ્રેસ પહેલી  યાદી જાહેર કરી છે .

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને હાલ એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આજે ગુજરાત કોંગ્રેસે 4 મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસે આજે ભાવનગર, જામનગર, રાજકોટ, વડોદરાની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે. 4 મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં ભાવનગરમાં વોર્ડનં 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ના ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે.

કોંગ્રેસ ની પ્રથમ યાદી.ઉમેદવારો ના નામ ?

Share with:


By admin

Rakesh yadav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!